Teknologi

Der er minimum fire hovedområder inden for den teknologiske udvikling, som kommer til at vende op og ned på vores liv, vores arbejde, og hvad det betyder at være menneske: bioteknologik informationsteknologi, nanoteknologi og kognitive teknologier - BINK. Desuden kommer 3D-printeren til at give en masse muligheder og udfordringer.

Informationsteknologi – sociale medier og overvågning

De fleste tænker formentlig over, hvad de poster og ikke poster på diverse sociale medier, dvs. vi tror, at vi har kontrol med, hvilken information, de forskellige services har om os.

Men den mest interessante information er i virkeligheden vores adfærd; hvad vi klikker på og ikke klikker på; hvem vi kender, og hvor ofte vi forbinder os med dem. Sociale medier kan altså også bruges til at holde øje med os, og det næsten mest skræmmende er, at vi selv giver dem al informationen. Og nyder det. - Desuden kan Facebook selv finde os på andre folks billeder, som vi ikke engang kender til. Tjek videoen.

Med sociale medier kan vi nøjes med at møde dem, der ligner os i forvejen. De rige og smukke finder sammen med de rige og smukke, og de andre møves ud af netværkene. - Og med det rigtige profilbillede kan man jo lyve om både alder og så meget andet...

På fx beautifulpeople.com får de grimme ikke lov at være med, og det er brugerne selv, der stemmer om, hvem der skal eller ikke skal lukkes ind. Men det er mere end et datingsite; gennem sitet får folk også gode forbindelser til at finde arbejde, bolig og meget andet. Eller som de selv skriver på sitet:

As a member of BeautifulPeople, you will have access to the most attractive people locally and from around the globe. You will also be able to frequent events and parties hosted by fellow members and BeautifulPeople.com. BeautifulPeople members have access to some of the most coveted guest lists from the hottest clubs locally and around the world. You can also post your own events and invite friends and attractive members you’d like to meet.

Informationsteknologi – robotter og andet intelligent isenkram

Jo kvikkere maskinerne bliver, desto højere bliver barrieren for at få en plads på arbejdsmarkedet. Her er fx bilen, der kan gøre alle chauffører arbejdsløse.

For slet ikke at tale om din nye virtuelle kollega.

Men der er også mere "mærkelige" konsekvenser ved de nye robotter. Prøv at se DARPA-vidoerne med "Big Dog" herunder; hvilke følelser vækker det i dig at se dem? Hvordan reagerer du på at se et "dyr", der ikke har noget hoved? Er det anderledes at se "dyrene" i den anden af de to videoer, hvor de har en slags hoved?

Hvordan skal vi forholde os til nye teknologier, som i den grad rykker ved vores forventninger til omverdenen? Kan vi narre os selv til at føle os trygge ved robotterne, hvis de designes til at ligne dyr, vi kender, og mennesker?

Nanoteknologi

En nanometer er en milliarddel meter, og nanoteknologi er teknologi, som bygges af enheder, der er mindre end lysets bølgelængde. Med nanoteknologi arbejder man med enkelte atomer og molekyler, og teknologien kan bruges til at designe helt nye materialer og nye former for robotter, der er på størrelse med molekyler.

Det meste af min viden om nanoteknologi og teknologiens muligheder er hentet fra NewScientist, men man skal have abonnement for at kunne læse deres artikler.

I stedet er her en udmærket side om, hvad nanoteknologi er. Det står både noget om tidsperspektivet i udviklingen og om, hvad teknologien har af muligheder og risici.

Videoerne herunder med de kunstige "myg" er ikke præcis nanoteknologi, men de viser noget om, hvad teknologien kan bruges til. Bl.a. er der udført eksperimenter, hvor man har taget rigtige insekt-æg og indopereret fjernstyrings- og optageudstyr i mikro- eller nanostørrelse i insektet, inden det klækkes. Så vokser dyrets ekso-skellet til rundt om udstyret, og det bliver muligt at fjernstyre det. Desværre har jeg ikke kunnet finde en video med det.

Bioteknologi

Bioteknologi handler bl.a. om genmanipulation og kloning.

Genmanipulation vil sige, at man former eller designer organismer, så de får bestemte nye egenskaber. Det kan fx være nye afgrøder, der bedre kan modstå perioder med tørke, eller som er resistente over for parasitter. En anden og meget lovende form for genmanipulation er at designe hanmoskitoer, hvis afkom ikke er levedygtigt. Ved at sende millionvis af således "infertile" hanmyg ud i områder med dengue-feber er det for første gang lykkedes at nedbringe antallet af smittespredende myg på en måde, der er ufarlig for mennesker.

Kloning handler om at lave ekstra kopier af eksisterende dyr.

Men måske er man slet ikke interesseret i et helt dyr. Måske er det bare kødet, man er ude efter. Så kan man nøjes med at tage en enkelt celle fra en ko og gro cultured beef. Tjek Maastricts Universitets forskningsprojekt culturedbeef.net eller videoen.

Teknologien burde inden for 15-20 år kunne skabe masser at billigt burgerkød, uden at man samtidig får al den forurening og det CO2-udslip, som normal kødproduktion medfører.

3D-printere

Med en 3D-printer kan man downloade designkoden til fx reservedele og meget andet. Det giver fantastiske muligheder for at reparere fx hospitalsudstyr i krigszoner, men det giver også mulighed for at omgås våbenlovgivningen og udprinte enkeltdelene til et håndvåben derhjemme.

Studerende bygger kæmpe 3D-printer: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Tech/2013/10/16/133025.htm

Kunstigt liv samt levende og intelligente teknologier

En af verdens førende forskere inden for udviklingen af kunstigt liv og levende og intelligente teknologier hedder Steen Rasmussen og er professor i fysik på Syddansk Universitet. Den forskning, som han og hans kolleger er i gang med, bringer alle de ovennævnte teknologier sammen, og det kan du se mere om i videoen.

Augmentet reality – udvidet virkelighed

Virkeligheden har optaget filosofferne siden Platon. I grove træk, kan man sige, at filosofien har talt om to virkeligheder: verden "derude" og det, vi hver især oplever. Dvs. det, vi også kunne kalde den objektive og den subjektive virkelighed.

En tredje virkelighed kan siges at være de narrativer og den kultur, vi bruger til at skabe vores subjektive virkelighed med. Det kunne fx. være det videnskablige verdensbillede, en religion, en politisk ideologi eller kombinationen af dem alle tre eller noget helt fjerde.

Nu kommer der en fjerde og helt ny slags virkelighed: den udvidede virkelighed, augmented reality. Elektronikken kan bruges til at tilføre oplysninger og oplevelser til den virkelighed, vi bevæger os rundt i og forsøger at orientere os i, og mulighederne for både oplysning, uddannelse, oversættelse, spil og oplevelser er så godt som uendelige...

Teknologiske muligheder og risici

Med de nye teknologier, som er under udvikling, vil vi med stor sandsynlighed kunne fx afskaffe sult og brødføde hele planeten med bæredygtigt, klonet kød. Vi vil kunne kurere alverdens sygdomme og leve længere og sundere. Vi vil også kunne producere langt flere og sjovere produkter med mindre transport og dermed mindre forurening, når vi selv kan printe ting ud på 3D-printeren derhjemme.

Men der er naturligvis også risiko for, at vi skaber nye problemer med de nye teknologier. Eller som det siges i Baade-Og: flertallet af de problemer, vi står over for i dag, var engang løsningen på noget andet.

Hvilke håb og bekymringer har du i forbindelse med de nye teknologier?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *