Udfordring 3: Vi står over for økologisk kollaps forskellige steder

Presset på jordens ressourcer og klimaet har langt overskredet muligheden for bæredygtighed. Det betyder ikke jordens eller menneskets undergang, men det betyder, at økosystemer visse steder vil kollapse. Dette vil medføre større og mindre folkevandringer og deraf følgende konflikter, og det vil så igen føre til øget oprustning, nye former for magtkoncentration og endnu ringere muligheder for det overnationale samarbejde, som er nødvendigt for at gøre noget ved problemerne.
Der kunne skrives flere selvstændige bøger om klima- og miljømæssig bæredygtighed – eller manglen på samme – og det er allerede gjort. Derfor skal det blot konstateres, at mere ekstremt vejr, ødelagte landbrugsmuligheder og yderligere migration på grund af mangel på vand, mad og forsørgelsesgrundlag kan nå et tipping-point, hvor samfundsstrukturer kollapser, og ingen har lyst til at tænke konsekvenserne til ende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *