Udfordring 2: Nye teknologier fortrænger flere jobs end de skaber

Intelligente teknologier fortrænger de dårligst begavede og dårligst uddannede fra arbejdsmarkedet. Det er ikke politisk korrekt at sige det, men det er sådan, det er.

Den nye økonomi

Tidligere skabte nye teknologier nye arbejdspladser, men det gør de ikke længere. To forskere fra MIT, Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee, har i deres seneste bog, The Second Machine Age, påvist, at den teknologiske produktivitetsforøgelse de seneste 10-15 år har udkonkurreret stadig flere mennesker, end den skaber jobs til.

Kvalifikationsbarrieren til arbejdsmarkedet rykker stadig højere og højere op. Som eksempel kan nævnes den selvkørende bil, der formentlig inden 2020 kan fås til samme pris som en almindelig bil, og som både kan finde vej selv via GPS og er langt sikrere i trafikken end menneskelige chauffører. Ny teknologi fjerner altså flere jobs, end den skaber; figuren her taler sit tydelige sprog:

På grund af dette kommer udbudet og efterspørgslen på arbejdskraft til at se temmelig forskellige ud i fremtiden.

Kunnen og IQ er normalfordelt i befolkningen, men der bliver stort set kun efterspørgsel på de dygtigste og mest intelligente til systemudvikling og -administration, design, håndværk, og kommunikation samt til service og pleje, hvor den personlige interaktion spiller en vigtig rolle. Det øvrige arbejde kan udføres af software og robotter.

Grafen illustrerer fremtidens globale arbejdsmarked, med mindre der aktivt skabes arbejdspladser i servicesektoren til de uddannelses- og intelligensmæssigt svageste – hvilket i denne sammenhæng vil sige 50-60 % af klodens befolkning. Diverse apps og robotter er dels ved at blive langt mere intelligente end tidligere, dels har de adgang til big data, hvilket gør, at de snart kan træffe mange nye typer beslutninger selv. – Til gengæld kan de ikke lodde stemningen i et selskab eller finde ud af at folde en skjorte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *