Verden har brug for gode idéer og nye løsninger – har du lyst til at bidrage?

Nye teknologier, globalisering, forurening og klimaforandringer kommer til at skabe nogle gigantiske udfordringer i vores samfund og for vores økonomi og arbejdsmarked. Nedenfor kan du læse om fire af de største globale udfordringer.

Der findes undervisningsmateiale til hver af dem, og alle, der arbejder med udfordringerne og kommer med nogle gode visioner for verdens fremtid, kan få deres projekter på sitet, hvis de har lyst. Skriv til andersen @ nextscandinavia.com, hvis du vil vide mere.

Udfordring 1: De rige bliver rigere, og de fattige bliver flere

I en global markedsøkonomi uden en form for global regulering og omfordeling, vil pengene samles på stadig færre hænder, middelklassen vil forsvinde, og der vil blive flere fattige.

Læs her, hvorfor.

Udfordring 2: Nye teknologier fortrænger flere jobs, end de skaber

Da dampmaskinen og samlebåndet blev opfundet, var der også en masse arbejdspladser, som forsvandt. I stedet for at blive arbejdsløse, fik folk bedre uddannelser og nye former for arbejde.

Læs her, hvorfor vi ikke bare kan uddanne folk ud af arbejsløshed denne gang.

Udfordring 3: Vi står over for et økologisk kollaps

Hvert år bruger klodens befolkning flere ressourcer, end Jorden kan genskabe. Den såkaldte Earth Overshoot Day, dvs. den dag, vi har opbrugt årets ressourcer, falder tidligere og tidligere hvert år.

Samtidig er klimaet ved at ændre sig.

Udfordring 4: Demografisk skævvridning og overflødige mænd

I bl.a. Kina og Indien anses drengebørn for at have større værdi end piger. Derfor vælger mange abort, hvis de venter en datter. I Kina bl.a. også fordi det kun er tilladt at få ét barn. Der er derfor millionvis af mænd i overskud i de to lande. Hvad betyder det for verden og for de samfund, hvor kvinderne mangler?

Videoen har voldsomme billeder.

Fremtidens muligheder – nye måder at tænke på

Hvis vi skal løse helt nye udfordinger, er vi også nødt til at finde på helt nye former for løsninger.

Med hensyn til miljøet er der en masse nye idéer og projekter, som allerede er i gang. Fælles for mange af løsningsforslagene er, at man forsøger at kopiere naturen og lære af naturen. Tidligere prøvede man at udnytte og kontrollere naturen, nu vælger vi altså at indordne os og samarbejde med den.

Her nedenfor kan du se fire eksempler på, hvordan man kopierer og lærer af naturens processer, og hvordan man prøver at skabe mere natur i stedet for at udpine den.

Hvordan kan vi også tænke helt nyt, når det handler om at skabe arbejde til alle og modvirke fattigdom? Og hvad skal vi gøre med de overskydende mænd?

William McDonnough – Cradle 2 Cradle

"Vugge-til-vugge"-filosofien handler om, at man ikke producerer et produkt, før man også ved, hvordan det kan genanvendes, når vi er færdige med det.

William McDonnough har opfundet Cradle2Cradle-konceptet, og har bl.a. skabt møbeltekstiler, der er så naturlige og sikre, at de kan spises (OK; de smager næppe godt, men man bliver ikke syg af at spise dem).

Steen Rasmussen – kunstigt liv samt levende og intelligente teknologier

På Syddansk Universitet forsker Steen Rasmussen i at skabe helt nye, levende materialer, der har nogle af de samme egenskaber som naturen og det naturskabte liv. Tanken bag de nye materialer er, at de skal kunne reparere sig selv og lære af omgivelserne. På den måde behøver man ikke skifte ting ud på samme måde som nu, i stedet kan materialerne udvikle sig i takt med nye behov og omstændigheder.

Vertical farming

I stedet for at transportere grøntsager langvejs fra og måske endda transportere dem med fly, kan man producere dem i byerne. I stedet for at optage en masse land bliver grøntsagerne dyrket i højden. Men man kan også bare nyde grønne vægge.

Byhaver og grønne tage

Der er også masse muligheder for, at man ændrer på tingene i ens eget lokalmiljø. Byhaver, nyttehaver, fælles bistader og grønne byer med haver på hustagene bliver også en del af fremtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *