Bøger

Hvis du vil læse mere, kan nedenstående bøger varmt anbefales. De dækker næsten det hele, og hvis du vil vide endnu mere er der links og kilder til de enkelte kapitler:

Albert-László Barabási - Linked

Zygmunt Bauman - Globalization

Michael Braungart & William McDonough - Cradle to Cradle

Richard Dawkins - The Selfish Gene

Thomas Homer Dixon - The Ingenuity Gap

James Gleick - Chaos

Peter Gärdenfors - Lusten att förstå

Jonathan Haidt - The Righteous Mind - Why Good People are Divided by Politics and Religion

William McNeill - Keeping Together in Time

Jonathan Sacks - The Home We Build Together - Recreating Society

Steven Strogatz - Sync

Samt ikke mindst: NewScientist hvortil et abonnement varmt kan anbefales!

Links og kilder

For at gøre Danmark 2030 kort og overskuelig, optræder links og kilder ikke i bogen.

S. 58 Kaosteori
James Gleick, "Chaos". Læs mere om tipping points i linksamlingen her.

S. 61 Evolution
Charles Darwins The Origin of Species, Stephen Jay Goulds Wonderful Life og Richard Dawkins' The Selfish Gene. Desuden har Aarhus Universitet lavet en fremragende hjemmeside om evolutionen på evolution.dk.
Susan Blackmore, The Meme Machine. Man kan også læse mere om memer p
å Wikipedia.
Chris Scarre, The Human Past.

S. 68 Kompleksitet / S. 74 Eksponentialitet
Thomas Homer Dixon, The Ingenuity Gap.

S. 77 Gruppeloyalitet og moral
Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion.

S. 86 Virkelighedsniveauer og tolkninger
Metoden / modellen er min egen, og det var først længe efter, at Baade-Og udkom, at jeg blev gjort opmærksom på, at Michel Foucault har sagt nogenlunde det samme i The Order of Things. Hans model har dog kun ét kulturelt lag og to epistemiske skift, jeg arbejder ud fra lagdelte virkeligheder med flere co-evolverende epistemer. Modellen bygger desuden på en lang række bøger om historie samt idé-, arkitektur- og kunsthistorie.

S. 122 Distribution af intelligens, kunnen og efterspørgsel
Richard J. Herrnstein & Charles Murray, The Bell Curve.

Google's førerløse bil beskrives her., og her er en artikel fra MIT om, hvordan teknologien skaber arbejdsløshed.

S. 128 Skalafri netværk
Albert-László Barabási, Linked.

S. 134 Globalisering / S. 139 Mobiliteter / S. 145 Fire klasser / S. 149 To verdener
Kapitlerne er baseret på ovenstående samt den daglige nyhedsstrøm.

S. 153 Termodynamik
Enrico Fermi, Thermodynamics.

S. 159 Både-Og vs. Enten-Eller / S. 161 Voksenhed / S. 169 Mening, håb og helte / S. 172 Foragtcentrifugen & fællesskabsmagneten
Modellerne er udviklet i Baade-Og.

Har du nogle gode forslag til bøger og links?

Så bidrag gerne, og husk at begrunde hvorfor, og hvordan de relaterer sig til Danmark 2030. 🙂

One Comment

  1. Pingback: Danmark 2030 | Det Andersenske Forlag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *